سنگر

برای مظلومیت اقام سنگر زدم

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت» ثبت شده است

دولت دینی یا دین دولتی؟؟؟

رهبر انقلاب: بعضى‌ها با عنوان "دین دولتى" و "فرهنگ دولتى" میخواهند نظارت دولت را محدود کنند و تخریب کنند. دولت جزو مردم است؛ دین دولتى یعنى دین مردمى؛ همان دینى که مردم دارند، دولت هم همان دین را دارد. دولت دینى با دین دولتى هیچ فرقى ندارد.. هر کسى هر توانى که دارد، باید خرج ترویج فضائل کند. از همه‌ى اینها پرتوان‌تر هم دستگاه حکومت یک کشور است.